भिडियो

100% डिग्रेडेबल डिस्पोजेबल गैर-बुने कपडा शौचालय सफाई ब्रश

माइक्रोफाइबर स्ट्रिप रोल बनाउने प्रक्रिया

माइक्रोफाइबर मोप कपडा को प्रयोग विधि

पानी स्प्रे एमओपीको विस्तृत स्थापना र प्रयोग

क्रस-प्रदूषण हटाउनुहोस् --- डिस्पोजेबल माइक्रोफाइबर एमओपी प्याड

नयाँ माइक्रोफाइबर प्याडले 99.9% ब्याक्टेरिया हटाउन सक्छ

माइक्रोफाइबर एमओपी उत्पादन

microfiber mop strips rolling (sale@kocean.net)